به سرخور عزیز

 

 

خورشید را دیازپام خورانده است و

گلوله به تن لختش می پوشد

آدم برفی!

نگاهش نکن

نه دل دارد

نه دماغ...

                 می ترسد پنجره هایی که در خودش دفن کرده است

                                      ته چشم هایت باز شوند

                                                    ...باز...

 

 

                                                فروردین 89

   + پرشین بلاگ - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩