کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

به سرخور عزیز

 

 

خورشید را دیازپام خورانده است و

گلوله به تن لختش می پوشد

آدم برفی!

نگاهش نکن

نه دل دارد

نه دماغ...

                 می ترسد پنجره هایی که در خودش دفن کرده است

                                      ته چشم هایت باز شوند

                                                    ...باز...

 

 

                                                فروردین 89

   + پرشین بلاگ - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩