کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

فیلم رقص خون آشامان

رومن پولانسکی

رقص خون آشامان

 

 

[تصویر: Fearlessvampirekillersposter.jpg]

 

پروفسور "ابرونسیوس"  همراه با دستیارش " آلفرد" به مهمان خانه ای می روند. این دو در پی ثابت کردن وجود خون آشامان در منطقه هستند. ساختار فیلمنامه همراه است با دلهره.  وجود خون آشامان اثبات شده است. هر چند که اهالی منطقه سعی در پنهان کاری دارند. اما این دلهره نه از نوع دلهره های جنایی است و نه رنگ و بوی سنگین  دارد. دلهره همراه است با طنز. عکس العملهایی که دو شخصیت اصلی فیلم از خود نشان می دهند و همچنین گریم این دو در فیلم بگونه ای است که ناخودآگاه بیننده را به خنده می اندازد. بخصوص چهره ی خود رومن پولانسکی در نقش "آلفرد"، و  یک نوع ساده لوحی که در قیافه ی دوران جوانی او دیده می شود، در پیشبرد هدف کارگردان که خواسته ترس فضا را، بخصوص تلخی پایان آن را تلطیف کند،موفق عمل کرده است.