کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

فیلم "ماه"/برتولوچی

نماهایی از فیلم "ماه" /ساخته برناردو برتولوچی

در این فیلم برتولوچی عقده ی ادیپی را هم به تصویر کشیده است تا ارتباط مادر و پسری را که با مردن مرد خانواده شکل تازه ای می یابد و اتفاقاتی را که در این ارتباط می افتد را به مخاطل نشان داده باشد. یک فیلم نمایشی است و قدرتمند هم از احاظ تصویری و هم مفهوم و طریقه ی بیان آن.