کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

فیلم خانم ناپدید میشود

آلفرد هیچکاک

.:خانم ناپدید میشود:.

"من ناامیدی رو از خودم دور کردم. یه آدم بزدل هیچ وقت نمیتونه یه خانوم پیر رو پیدا کنه"

از بین فیلمهایی که از هیچکاک دیده ام،این فیلم کسل کننده ترین و به نظرم بی مزه ترین آنهاست. به هیچ وجه نمیتوانم ساختار و لحن فیلم را شبیه دیگر کارهای او بدانم. کارگردانی که معروف است به ایجاد موقعیتهای دلهره آور و خلق تعلیق فیلمی ساخته است که هر چند فضاهای تازه ای دارد و از نظر خط سیری و پیرنگ قالب شکنی کرده است ولی از انجایی که مخاطب چون با نام هیچکاک طرف است و انتظار گره افکنی های زنجیره ای و گره گشایی نهایی که هر دو این ها همراه با دلهزه های هیچکاکی باشد را دارد هنگام برخورد با اتفاقهای ریز ودرشت این فیلم و همچنین شخصیتهای پر تعداد که خوب هم شخصیت پردازی نشده است دلسرد میشود از اینکه چرا این کارگردان بزرگ نتوانسته یا نخواسته همان حس و حال تعقیب و گریز فیلم مرد عوضی یا سرگیجه و شمال از شمالغرب و یا اینکه حس جنایی موجود در فیلم طناب را در این فیلم نیز به دیده ی مخاطب ارائه دهد.

با تمام اینها "خانم ناپدید میشود" یک فیلم خوب است. چرا که علاوه بر تصاویر خوب و آشنایی زدایی در ارائه ی فضا تا پایان یک گره ی نگشوده وجود دارد تا منجر به پیگیری فیلم توسط مخاطب گردد.