ملک الموت

شوخی شوخی توی ملک الموت گیر  افتاده ایم، لوئیس!

کارگردان:لوئیس بونوئل

محصول 1962

یک گروه بورژوا که برای مهمانی دعوت شده اند ابتدا توسط شوخی های صاحب مجلس غافلگیر میشوند اما بعد در خانه گیر افتاده و به دلیلی نامعلوم نمی توانند پاشان را از اتاق بیرون بگذارند. فضای بیرون از خانه نیز به همین شکل است. کسی جرات ندارد از در تو برود. یک نیروی سوررئال مانع این کار میشود! در پایان این اتفاق در کلیسا تکرار میشود. با تعداد جمعیت زیاد!و یک گله گوسفند راهی کلیسا میشوند.حالا فکر کنید این برجک زن بورژوا این همه آدم متشخص را توی یک اتاق به مدت زیاد نگه میدارد بدون هیچ گونه امکانات...چه شود!

 

(به فتح جهان فکر می کنم

با همین شعرهای عاشقانه

 

دن کیشوت نیستم، ولی

دنیا خیلی شبیه شده است

به آسیابهای بادی)

:شعری از رضا کاظمی

 

بونوئل شدیدترین نیش های مذهبی اش را در این فیلم میزند...