کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

فیلم 25 سنت

فیلم 25سنت(two bits)/کارگردان:جیمز فولی/1995 -شکمت نیاز داره اما قلبت میخاد! (آل پاچینو ) یکی دیگر از فیلم هایی که عشق به سینما را در خود جای داده است.آن هم از طریق پسربچه ی فقیری که جامعه اش در رکود اقتصادی قرار دارد و او برای دیدن فیلم باید دست به کارهای نه چندان عقلانی بزند تا پول به دست بیاورد.اما یک راه دیگر هم برای به دست آوردن پول بلیط وجود دارد.یک راه خیلی دور،خیلی نزدیک:مردن پدربزرگی که 25سنتی که همیشه در دست دارد را برایش به ارث خاهد گذاشت!یعنی آل پاچینو(مگه اینکه از رو نعشش رد شی!).و پدربزرگ هر روز به نوه اش این نوید را میدهد که ان روز خواهد مرد.حالا نوه هم لذت تماشای فیلم قرارش را برده.هم نمیخواهد پدربزرگش بمیرد.چون این بی وجدانی ست که آرزو کند پدربزرگ بمیرد و او بد سینما.یعنی ته دلش از چیزی که هست شرمنده است.اما 25 سنت فقط همین نیست!چیزهای دیگر هم هست که به کسی که فیلم را ندیده و نمیخواهد ببیند ربطی ندارد!