کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

به مرجان و "داش آکل " های 22 خرداد

عع

درد ثانیه های اضافه زندگی:

 لیوان خالی یار بر روی میز،

یک هفته گریه.

پالتوی خاکستری یار در جا رختی دل،

یک فصل پوزخند.

هزار و یک روز باتوم قانون،

       چند  سال پرسه زدن در عمق قهوه و هم نشینی با نوه های طوطی مرجان،

 سر بر شانه کاکا رستم گذاشتن،

.

.

.

صد سال تنهایی

ف

 

 

غ

شنبه/٢٢ خرداد/اردبیل

 

ت

   + لیلا نوروزی - ٢:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩