به ولگرد کوچک

 

   

 

                                                    در روشنای کوچک این شهر

برای سیاهی چشم دیکتاتور بزرگ

می رقصم!

برای سفیدی چشم دیکتاتور بزرگ

می خندم!

            

      

/ 0 نظر / 46 بازدید