جواب شعر بوتیمارِ "MAT"!

 

 

بوتیمار من،

پابه پای عروس دریایی ام می رقصد.

بوتیمار من

با "وال های گلویم" همخوابه می شود.

بوتیمار من،

نوک باز می کند و

 تنهایی ام را می نوشد...

 

 

  اردیبهشت 89- اردبیل

 

/ 0 نظر / 62 بازدید